Slovník pojmov - teleskopy

ASTRONOMICKÉ ĎALEKOHĽADY – TELESKOPY

 

Čo je Bresser Messier Hexafoc?

Ide o zaostrovaciu technológiu od spoločnosti Bresser, ktorá je veľmi presná. Touto technológiou sú vybavené všetky teleskopy Bresser Messier.

 

Čo je Meade ACF?

Vychádzajúc z klasického dizajnu RC, Meade vytvoril nový dizajn s bezchybnými obrazmi hviezd a plochejším poľom. Konštrukcia ACF znižuje astigmatizmus a eliminuje difrakčné hroty nachádzajúce sa v klasických RC. ACF je perfektnou platformou pre náročných výskumných pracovníkov a nadšencov zobrazovania s teleskopmi dostupnými v clonách 6 palcov, 8 palcov, 10 palcov, 12 palcov, 14 palcov a 16 palcov.

 

Čo je Meade UHTC?

Znamená to typ špeciálneho antireflexného vrstvenia, s ktorým prišiel po prvýkrát pre komerčné telekoskopy najväčší výrobca teleskopov na svete, MEADE. Ultra High Transmission Coating výrazne zvyšuje optický výkon telekospu. Technológia vrstvenia zvyšuje prenos svetla v celom spektre o 15%.

 

Čo je barlowová šošovka?

Je to sústava šošoviek, ktorá je pomenovaná po Petrovi Barlowovi. Ide o divergentnú šošovka, ktorá ma schopnosť zväčšiť ohniskovú vzdialenosť optického systému. Šošovka sa zasúva do okulárovho systému a následne do nej sa vloží ešte okulár. Praktickým výsledkom je, že vložením Barlowovej šošovky sa obraz zväčší. Najbežnejším Barlowom je 2x Barlow.

 

Čo je galaxia?

je obrovský zhluk plynu, prachu a miliárd hviezd s ich vlastnými solárnymi systémami, ktoré drží nakope enormná gravitácia. Naša galaxia, Mliečna dráha má v strede supermasívnu čiernu dieru. Ak sa pozriete na hviezdy pri jasnej nočnej oblohe, môžete pozorovať aj iné hviezdy v Mliečnej dráhe. Ak je naozaj tma, ďaleko od svetiel miest a domov, môžete dokonca vidieť, ako sa po oblohe tiahnu prašné pásy Mliečnej dráhy. Hubbleov vesmírny teleskop sa 12 dní zameral na malú časť vesmíru a našiel 10 000 galaxií všetkých veľkostí, tvarov a farieb. Niektorí vedci si myslia, že vo vesmíre môže byť až sto miliárd galaxií.

 

Čo je hmlovina?

Hmlovina vo vesmíre predstavuje obrovský oblak prachu a plynu, ktorý je v priestore medzi hviezdami. Hmloviny pozostávajú z prachu, základnými prvkami, ako je vodík a iné ionizované plyny. Vznikajú buď cez oblaky studeného medzihviezdneho plynu a prachu, alebo v dôsledku supernovy. Je možné pozorovať vybrané hmloviny cez teleskopy, ktoré sú nato určené s vhodnými filtrami. Niektoré hmloviny sú dostatočne jasné, aby ich bolo možné vidieť voľným okom. Jednou z nich je aj hmlovina Orion, ktorá sa nachádza medzi hviezdami v súhvezdí Orionov meč. Mnohé ďalšie sú viditeľné cez teleskopy v závislosti od toho, koľko hviezd je okolo nich, aby osvetľovali prachové oblaky, ktoré tvoria hmloviny.

 

Čo je hviezdna veľkosť?

Ide o relatívnu hviezdnu veľkosť, čiže tento parameter hovorí o množstve prijatého svetla z pozorovaného hviezdneho objektu. Jednotkou hviezdnej veľkosti je magnitúda (m). Parameter hodnoty hviezdnej veľkosti stúpa s klesajúcou jasnosťou hviezd. Slnko má magnitúdu -26,75m, Mesiac v splne -12,6m, Maximálna jasnosť Venuše -4,4, Maximálna jasnosť Marsu -2,8.

 

Čo je hľadáčik?

Hľadáčik teleskopu je jednoduché, ale veľmi cenné príslušenstvo k vášmu teleskopu. Používa sa pre jednoduchšie vyhľadávanie objektov na nočnej oblohe. Hľadáčiky majú menšie zväčšenie a veľké zorné pole, zatiaľ čo teleskopy majú naopak veľké zväčšenie a malý zorný úhol. Hľadáčik teleskopu slúži na zameranie pre oblasť oblohy, ktorú chcete pozorovať.

 

Čo su hmlovinové filtre?

Tento typ filtrov sa používa na pozorovanie nejasných hviezdnych objektov, ako sú planetárne a vesmírne hmloviny, rôzne galaxie a vesmírne objekty v prostredí značného svetelného smogu. Takýto typ svetelného smogu prenáša veľké množstvo umelého osvetlenia (lampy, alebo svetlá na budovách). Hmlovité filtre blokujú väčšinu viditeľného spektra a prenášajú hrsť jemne vyladených farieb, ktoré vychádzajú z najsvietivejších zložiek oblakov kozmického plynu: atómov vodíka a. Ióny kyslíka.

 

Čo je katadioptrický teleskop? 

Ide o špeciálny zrkadlovo-šošovkových teleskopov, ktoré kombinujú špeciálne tvarované zrkadlá a šošovky, a vytvárajú tým pozorovaný obraz. Poskytujú vyššiu kvalitu obrazu vďaka výkonnej a kvalitnej optike, majú taktiež malé rozmery a nízku hmotnosť. Ide o vyššiu cenovú kategóriu pri tomto type teleskopov.

 

Čo je mesačné a planetárne filtre?

Lunárne a planetárne filtre sa používajú na zníženie jasu a oslnenia pri pozorovaní Slnka alebo Mesiaca. Používajú sa predovšetkým pri teleskopoch so zväčšením objektívom (najčastejšie od 150 mm). Lunárne filtre sú farebné neutrálne, ale vo finálnom hľadisku znižujú jas oslnenie, takže vaše pozorovanie je pohodlnejšie a príjemnejšie. Variabilné polarizačné filtre sú užitočné na lunárne aj planetárne pozorovanie a sú tiež farebne neutrálne. Farebné planetárne filtre sa používajú na odhalenie jemných detailov, ktoré by sa inak mohli stratiť, keď objektu dominuje jediná farba. Najlepším príkladom je Mars, kde dominuje červená farba a bez správneho filtra sa strácajú detaily. Vyrábajú sa najčastejšie v dvoch veľkostiach upínacích priemerov okulárov, teda 1,25in (31,7mm) a 2in (50,8mm).

 

Čo je ohnisková vzdialenosť?

(FOCAL LENGTH angl.) je v skutočnosti dĺžka teleskopu. Vypočítava sa ako vzdialenosť od hlavnej optiky k bodu, kde sa vytvára obraz. Krátka ohnisková vzdialenosť poskytne široké zorné pole, ale objekty sa pri pozorovaní zobrazujú menšie. Kratkoohniskové teleskopy sú vhodné na astrofotografovanie, pozorovanie priestrannejších objektov alebo menších hmlovinách. Dlhšie ohniskové teleskopy sú vhodnejšie na pozorovanie planét pri značných zväčšeniach.

 

Čo je polárny hľadáčik?

Týmto typom hľadáčiku sú vybavené teleskopy, ktoré sú určené pre astrofotografovanie. Polárny hľadáčik presne nastaví teleskop na objekt, ktorý chcete odfotiť.

 

Čo je rozlišovacia schopnosť teleskopu?

Rozlíšenie ďalekohľadu je jeho schopnosť rozdeliť dva bodové zdroje na samostatné obrázky. Za ideálnych podmienok, ako napríklad nad atmosférou, kde nie sú žiadne turbulencie (videnie), je rozlišovacia schopnosť obmedzená difrakčnými efektmi. Rozlišuje sa aj farebná zložka svetla, niektoré svetelné farby sa dajú rozlíšiť jednoduchšie, iné farebné zložky svetla sa rozlišujú horšie. Táto rozlišovacia schopnosť sa nazýva aj ako Dawesova medza.

 

Čo je seeing - čo je to?

„Seeing“ je termín, ktorý astronómovia používajú na opis atmosférických podmienok oblohy. V kontexte pozorovania, ide o to, či je obloha pozorovateľná. Vplyv na seeing majú zmeny teplôt, rôzne vzduchové prúdy, farebné zložky svetla. Pri dobrej atmosfére hovoríme o dobrej viditeľnosti, pri zlej atmosfére hovoríme o zlom seeingu.

 

Čo je šošovkový teleskop?

Šošovkové alebo refrakčné teleskopy fungujú tak, že na svetlo z objektu prechádza šošovkou a výsledný obraz sa vytvorí v ohnisku, kde ho zväčší pozorovací okulár. Na zaostrenie svetla používajú dva objektívy a pôsobia tak, že výsledný obraz je zväčšený pre pozorovateľa.

 

Čo je statív?

Statív sa využíva na pevne postavenie teleskopu alebo ďalekohľadu, aby bolo pozorovanie komfortné a stabilné. Statív teleskopu má dve hlavné funkcie: Pevne podoprite teleskop, aby bolo možné objekty prezerať a fotografovať bez vibrácií. Poskytnite systém pre hladký kontrolovaný pohyb na nasmerovanie a vedenie nástroja.

 

Čo je svetelnosť relatívna (f/číslo)?

Ide o parameter s teoretickou výpovednou hodnotnou. Určuje sa ako druhá mocnina priemeru objektívu teleskopu a zväčšenia. Rs=(Z/D)2. Hvezdársky ďalekohľad 10x50 má relatívnu svetelnosť 25. Ďalekohľad 7x50 má relatívnu svetelnosť 51. Čím je objektív svetelnejší (f/číslo je menšie, napr. f/5, f/4, f/3), tým jasnejší obraz je schopný vytvoriť. Svetelnosť objektívu je priamo úmerná jeho veľkosti.

 

Čo je zorné pole (FOV)?

Ide o zorné pole, ktoré sa v angličtine označuje aj ako FOV (field of view), ide o kruhový výsek sledovaného obrazu v okulári ďalekohľadu. Ide o jeden z najdôležitejších parametrov. Zorné pole sa delí na: Zdanlivé zorné pole – ide o zorné pole okulára, ktoré udáva výrobca. Skutočné zorné pole sa udáva v stupňoch. Ak napríklad má nejaký okulár zväčšenie 100x a zdanlivé zorné pole bude 50°, skutočné zorné pole okulára bude 0,5° (=50/100), čo je napríklad uhlová veľkosť Mesiaca v splne.

 

Čo je zrkadlový astro teleskop?

Na rozdiel od šošovkového ďalekohľadu sa pri tomto type hvezdárskych ďalekohľadov používa zrkadlový objektív. Svetlo sa tým pádom odráža od hlavného zrkadla do sekundárneho zrkadla, kde sa následne premietne do okulára teleskopu, ktorý ho vyobrazí zväčšený. Tieto typy hvezdárskych ďalekohľadov sa používajú pre sledovanie veľmi vzdialených vesmírnych objektov alebo hmlovín.

 

Čo je zväčšenie teleskopu?

Ide o veľkosť, ktorou teleskop zväčšuje pozorovaný predmet. Je možnosť zmeny zväčšenia výmenou okulárov s rôznymi ohniskovými vzdialenosťami. Zväčšenie sa vypočítava ako podiel ohniskovej vzdialenosti teleskopu a okulára. Napríklad a je ohnisko ďalekohľadu 1000 mm a ohnisko okulára 10 mm, potom výsledné zväčšenie teleskopu bude 100x (=1000/10). V praxi je využiteľné 2-násobné zväčšenie jeho objektívu, ak má teleskop 100 mm objektívu, jeho maximálna hranica zväčšenia bude 200x. Pri prekročení tejto hranice, nebude výsledný obraz zväčšení, ale viditeľná bude len hmlová machuľa.

 

×
your-image-description